www.it-sys.org
Изграждане на мрежи PDF Печат

Изграждането на мрежата включва следните етапи:

1. Проучване за необходимото оборудване;
2. Закупуване на необходимото оборудване;
3. Полагане на UTP кабели;
4. Сглобяване на RACK шкафа и елементите към него;
5. Закрепване на кабелите към PATCH панела;
6. Монтиране на розетки по работните станции;
7. Тестване на мрежата;
8. Стартиране на мрежата.

Ако желаете да получите допълнителна информация или индивидуална оферта, свържете се с нас.

 

 

 

 

Хиляди проблеми. Единна система. Цялостно решение.