www.it-sys.org
Проектиране на мрежи PDF Печат

 


Ние можем да изградим проект за мрежово оборудване и начин на разположение на комуникациите според Вашите нужди и индивидуални желания. Това е една от най-важните стъпки, от гледна точка на комуникациите, за започване на успешен бизнес. Точно този етап бива  често пренебрегнат от много компании, поради което проблемите започват почти мигновено след нанасянето в нов офис.

Ние можем да изработим LAN (Local Area Network) проект за свързаност от 1Gbps или 100 Mbps на вътрешната мрежа според наличните средства на компанията, броя на служителите и мрежовото оборудване. Нещо повече, можем да реализираме сигурно Wireless (WiFi) покритие на територията на сградата, в която се намирате, както и да изберем нужното оборудване за постигането на тази цел.

Честите прекъсвания на електроснабдяването могат да доведат до големи информационни сривове и повреда на важно сървърно оборудване. Затова, в допълнение към гореспоменатите проекти, трябва да бъде внедрен и проект за UPS резервно захранване, чиято цел ще бъде да предпази цялата мрежова комуникация на компанията Ви и да поддържа всички системи в изправност за определен период от време. Продължителността на този период ще зависи от това какво време се цели да се постигне и какъв финансов ресурс е заделен за това.

С правилното изпълнение на тези първи стъпки Вие завършвате изграждането на така наречения „гръбнак на мрежата” и полагате основите за началото на втория етап, който се изразява в създаването на цялостен профил на Вашата компания и набавяне на необходимото оборудване за изпълнение на IT услугите, от които се нуждаете и които ще съпровождат Вашия бизнес.

 

Хиляди проблеми. Единна система. Цялостно решение.