www.it-sys.org
DNS Сървър PDF Печат

Domain Name System (DNS) е система, която служи за преобразуване на домейни (domain names) в IP-адреси (напр. 123.123.123.123). Използването й спестява на потребителя на Интернет услуги необходимостта от помненето на определени поредици от числа.

Информацията за IP-адресите и имената на домейните се съхранява на DNS-сървърите. DNS е разпределена дървовидна система от обвързани чрез логическа йерархия сървъри.

Използваният от нас софтуер за конфигурирането на главния и подчинените сървъри за имена е BIND. Чрез настройката на тази услуга всички компютри в глобалната мрежа ще научат за Вашия нов домейн или промяната на някой поддомейн в съответна зона за имена.

Пример за домейн: domain.com
Пример за поддомейн: www.domain.com

 

 

Хиляди проблеми. Единна система. Цялостно решение.