www.it-sys.org
Файлов сървър PDF Печат

Когато една организация се разрастне и в нея заработят повече от двама или трима служители, необходимостта от сътрудничество и обмен на файлове неизбежно води до нуждата от файлов сървър. Представено по друг начин, този вид сървър предоставя среда за общо ползване на приложения и други ресурси по локалната мрежа (LAN) или по Интернет.

Хората често използват думата „сървър” в три различни смисъла: да опишат компютърния хардуер, на който се намират общите за ползване ресурси; да опишат софтуера, който осигурява достъпа до тези ресурси; или да представят комбинация от двете – „файловият сървър на нашия отдел”.

Сървърите са проектирани да съхраняват и обработват данни 24 часа на ден, седем дни в седмицата, 365 дни в годината. Добре е тези машини да разполагат с дублирани източници на захранване (UPS-и; RAID масиви) за защита на информацията в случай на прекъсване на електроснабдяването, както и с твърди дискове, които могат да се инсталират на мястото на повредените, без да бъде прекъсвана работата на сървъра и без да бъде затруднен Вашият бизнес. Сървърите просто са по-надеждни от настолните Ви компютри.

Ние предлагаме файлови сървъри, базирани на операционни системи като FreeBSD, OpenBSD, Linux, Windows Server 2003 и Windows Server 2008, които ще задоволят всички Ваши нужди. Важно е да се знае, че когато се изграждат сървъри, базирани на Microsoft лицензи, всяко дружество е длъжно да закупи желания продукт от Microsoft (самостоятелно или посредством нас). Едва след това може да започне инсталирането и настройването на груповите политики за управление на ресурсите върху файловия сървър.

Ако, обаче, се спрете на операционни системи като FreeBSD, OpenBSD или някоя дистрибуция на Linux, бизнесът Ви ще бъде още по-продуктивен. Софтуерът SAMBA добре имплементира NetBIOS, и така постига желания резултат за файлов сървър на ниска цена с много по-висок процент на производителност и надеждност при съхранение на данните.

 

 

Хиляди проблеми. Единна система. Цялостно решение.