www.it-sys.org
FTP сървър PDF Печат

Протоколът за трансфер на файлове (File Transfer Protocol) представлява протокол от тип клиент-сървър, предоставящ възможност за обмяна на файлове между машини, свързани в локална мрежа или в Интернет.

Протоколът за трансфер на файлове използва TCP за комуникация между клиент и сървър. Клиентът е специално разработена програма, чрез която се предоставя лесен начин за използване на възможностите за комуникация.

Съществуват множество FTP-клиенти, които могат да се ползват безплатно, и такива, които са платени. Повечето от тях са графични, като малката част текстови (конзолни) клиенти са предназначени за специалисти с по-задълбочени познания за FTP или са предназначени за строго специфични системни задачи.

Чрез тази услуга Вие ще може лесно да обменяте всякакви по вид файлове с различна големина с трети лица, на които сте предоставили информация за ауторизация към FTP сървъра.

FTP сървърът е подходящ за компании, които работят с големи файлове, което прави невъзможно препращането им чрез e-mail.

 

 

Хиляди проблеми. Единна система. Цялостно решение.