www.it-sys.org
Proxy Сървър PDF Печат Е-поща

В компютърните мрежи proxy сървър е сървър (компютърна система или приложни програми), който действа като посредник за исканите от клиента/клиентите ресурси и/или услуги от други сървъри.

Клиентът се свързва с proxy сървър, като изисква някои услуги (например: файл, връзка, уеб страница или други ресурси, достъпни от друг сървър). Proxy сървърът проверява заявката в съответствие със зададени правила за филтриране. Примерно той може да филтрира трафика от IP адрес или протокол. По този начин може да се забрани например свалянето на файлове с разширение .mp3 .wma .exe .avi .torrent и др. Ако заявката бъде потвърдена, proxy сървърът предоставя заявения ресурс чрез свързване към съответния сървър (който реално предоставя услугата) и иска услугата от името на клиента.

В допълнение proxy сървърът може да променя заявките на клиента или отговора на сървъра, а понякога той може да обслужи заявката без да се свърже с друг определен сървър. В този случай говорим за т.нар. кеширане на заявка до отдалечен сървър, а именно: получаване на резултат от същата заявка, направена по-рано, за едно и също съдържание, но директно от proxy сървъра, без да има нужда се свързва с глобалната интернет мрежа.
Ето някои от целите на proxy сървърите:

  • Запазване анонимността на машините, които използват услугата (основно с цел сигурност);
  • Ускоряване достъпа до ресурси, използвайки кеширане (proxy сървърите основно се използват за кеширане на уеб страници);
  • Реализиране на политики за достъп до мрежи и съдържание (например за блокиране на нежелани сайтове);
  • Следене и анализ на потреблението (например: генериране на данни за ползването на Интернет от служителите на някоя организация);
  • Сканиране на предавани данни с цел защита срещу зловреден софтуер преди неговото доставяне до потребителя;
  • Сканиране на изходящи данни с цел защита срещу изтичане на защитени данни и/или конфиденциална информация.

Proxy сървър може да бъде поставен на различни места между локалния компютър на потребителя и сървъра-цел в интернет, който генерира резултата.

Reverse proxy обикновено е proxy сървър към интернет, който служи за точка на контрол и защита при достъп на сървър от частна мрежа, предоставящ и други услуги като баланс на натоварването (load-balancing), оторизиране (authentication), декодиране (decryption) или кеширане (caching).

В нашето решение proxy сървърът е SQUID, който според нас (а и не само според нас) е възможно най-елегантното и работещо решение.

 

 

Хиляди проблеми. Единна система. Цялостно решение.