www.it-sys.org
Security Сървър PDF Печат

Маршрутизаторът (router) е самостоятелно устройство, което е част от компютърните мрежи и служи за управление на разпределянето на трафика (пакетите) от информация между различни мрежи или различни сегменти от дадена мрежа. Маршрутизаторът работи на слой 3 от седемслойния OSI модел, т.е. маршрутизаторът работи с IP, а не с MAC адреси, по което се различава от switch-a и hub-a.

Ползата от добре конфигуриран и настроен маршрутизатор е огромна:

  • Вие печелите непробиваема защитна стена;
  • В случаите, когато имате втори интернет доставчик, достъпът до интернет не спира никога,  защото при спиране на единия доставчик маршрутизаторът превключва към другия;
  • Компютрите във вътрешната мрежа са защитени;
  • Изходящият и входящият трафик е добре балансиран - няма как един потребител да заеме цялата свързаност и по този начин да забави свързаността на целия офис;
  • Спирате "врага" още преди прага на виртуалната врата към Вашата компания.

След тази кратка презентация, по-долу представяме на Вашето внимание услугите, които предлагаме:

1. Изграждане на рутери на базата на *BSD операционни системи, Linux* и от всякакъв тип хардуерни устройства, предназначени за рутери;
2. Конфигуриране на защитна стена (Firewall);
3. Балансиране на трафика от един, два или повече интернет доставчици (в случай, че имате резервен/и доставчик/ци);
4. Автоматично превключване към втори интернет доставчик при отпадане на първия;
5. Изграждане на шейпър (разделяне на трафика по вид; филтриране на протоколи; дефиниране на различни групи с различни скорости на свързаност; приоритизиране на трафика и др.);
6. Предпазване от всички видове атаки като DOS, DDOS, Ping of dead, flood и много други. За *BSD базирани операционни системи използваме следните защитни стени - Packet Filter и IP Firewall, а за всички Linux дистрибуции използваме IPTABLES.

 

 

Хиляди проблеми. Единна система. Цялостно решение.