www.it-sys.org
Виртуален сървър PDF Печат

Виртуалният сървър е понятие, което по своето значение стои някъде по средата между “shared” и “dedicated” хостинг.

При него един физически сървър се разделя на няколко независими виртуални сървъри. Сам по себе всеки такъв виртуален сървър може да се разглежда като “dedicated”, защото на него се инсталира отделна операционна система според нуждите на клиента, която поддържа приложения само на определен клиент.

Най-често използваният софтуер за „виртуализация” на сървъра е VMware, FreeVPS, User-mode Linux, OpenVZ, FreeBSD JAIL и др.

Настройките на сървъра са максимално оптимизирани за работата на конкретното приложение и ресурсите, които то може да използва, са далеч повече от предоставяните при shared хостинга. Виртуалният сървър се препоръчва за уебсайтове и приложения, изискващи специфични настройки на операционната система, както и за такива, генериращи голямо сървърно натоварване.

С изграждането на виртуален сървър, финансовите инвестиции за комуникационното оборудване биха спаднали драстично. Необходимо е закупуването на един физически сървър с възможно най-добри хардуерни ресурси.

Следва инсталиране на операционната система, върху която ще се изгражда виртуализационният софтуер, и определяне на броя на виртуалните сървъри, които ще се имплементират върху реалния сървър.

Използвайки виртуални сървъри, на практика Вие разделяте използваните от Вас услуги върху една физическа машина. Така може да се заделя необходимо процесорно време и други ресурси за виртуалните сървъри, които са инсталирани върху физическия. По този начин няма как да се получи пренатоварване на някоя услуга от виртуалния сървър, ако друга такава се опита да заеме повече ресурси от реалната памет, твърд диск и процесорно време на реалната машина.

Ползите от виртуалните сървъри са много, но наистина не във всички случаи е добра идея да се стартира цялата инфраструктура на компанията върху него.

 

 

Хиляди проблеми. Единна система. Цялостно решение.