www.it-sys.org
VPN Сървър PDF Печат

Виртуалната частна мрежа (VPN или Virtual Private Network) е компютърна мрежа, логически изградена чрез криптиране и използваща физическата програмна инфраструктура на по-голяма обществена мрежа, най-често Интернет. Съществуват 3 основни приложения на виртуалните частни мрежи - прехвърляне на работата до отдалечена вътрешна мрежа (аутсорсинг), разширени интранет мрежи и екстранет мрежи. Използването на VPN мрежа вместо няколкостотин наети линии, води до намаляване на разходите с до 75-80%.

Виртуалните частни мрежи обикновено криптират трафика между отделните хостове в Интернет и така допринасят за информационната сигурност на използващите ги организации.

Протоколите, които използваме за изграждането на сигурни VPN тунели, са IPSec, PPTP и SSL VPN (OpenVPN).

С избора на това решение може лесно да осигурите криптирана и сигурна комуникация между два или повече офиса, както и от мобилен клиент към офиса. Така ще се постигне лесна оптимизация на офис ресурсите, защото те ще бъдат достъпни от отдалечените мрежи и мобилните клиенти. С това решение Вие сте в офиса, независимо в коя точка на земното кълбо се намирате, и ресурсът на офиса е в ръцете Ви.

Използваната операционна система за виртуалната частна мрежа е FreeBSD или някоя от изброените Linux дистрибуции (Debian, Slackware, Gentoo, Ubuntu). Софтуерът, който се използва за имплементиране на различните видове протоколи за криптиране, също е безплатен.

 


Хиляди проблеми. Единна система. Цялостно решение.