www.it-sys.org
Уеб Сървър PDF Печат

World Wide Web (съкратено WWW или W3), наричана също световна мрежа или само уеб, е система от взаимносвързани хипертекстови документи, достъпни през компютърната мрежа Интернет. Документите в World Wide Web, наричани уеб страници, могат да съдържат текст, изображения, видео и други мултимедийни компоненти, а връзките между тях се осъществяват с помощта на хипервръзки.

Чрез кунфигурирания от наша страна Apache WEB сървър плюс необходимите модули и програмни езици, Вие ще постигнете оптимална производителност на Вашите WEB приложения. Рискът от "счупване" на WEB сървъра ще бъде сведен до възможния минимум, а именно по-малко от 0.0001 % за 365 дни x 24 часа на ден, 7 дни в седмицата.

Независимо на какъв език е написано дадено WEB приложение, това няма да затрудни по никакъв начин производителността на изпълнение на процесите, които се намират зад WEB сървъра.

За постигането на тази цел, използваните технологии за WEB Server са най-често Apache, а в някои случаи комбинираме Apache Tomcat. Това се налага, когато даденото приложение, което трябва да се "задвижи" е JAVA базирана система.

Най-често използваните технологии за бази данни са PostgreSQL, MySQL, ORACLE.

Когато се налага да се изгради WEB сайт за много тежки натоварвания, решението, което предлагаме, е да се стартира Load Balancer, който да разпределя трафика към повече от една машина, като по този начин ще се избегнат пронатоварвания и проблеми при посещаването на съответния сайт, както много често се случва със сайтовете на държавните институции.

За операционна система, върху която да се инсталират горните приложения, може да се ползва всичко, но ние горещо препоръчваме FreeBSD.

 

 

Хиляди проблеми.  Единна система. Цялостно решение.